Åpenhet og respekt bidrar til psykologisk trygghet på jobb

– Psykologisk trygghet er det viktigste kjennetegnet på et godt arbeidsmiljø, sier Joy Buikema Fjærtoft, organisasjonspsykolog og prosjektleder i Helsedirektoratet.

Psykologisk trygghet på jobb
Ansatte skal kunne spørre om ting de lurer på, komme med forslag eller være kritisk til hvordan en oppgave løses.

VIKTIG FOR ET GODT ARBEIDSMILJØ: Psykologisk trygghet fremmer engasjement, trivsel og god helse, og er viktig for et godt arbeidsmiljø. FOTO: Arbeidstilsynet

Psykologisk trygghet handler om å ha en kultur hvor man opplever at man kan komme med forslag og spørre om hjelp eller innrømme feil. Uten at det gir negative konsekvenser.

– I virksomheter med høy grad av psykologisk trygghet er det enklere å få løftet forslag, meninger og kritikk frem i lyset. Slik kan man gjøre endringer og justeringer i tidlig i prosesser, sier Karin Scheel, seniorrådgiver i Arbeidstilsynet.

Fjærtoft og Scheel møter du i Arbeidstilsynets webinar Hvorfor er psykologisk trygghet på jobb viktig? den 28. Mars.

Psykologisk trygghet fremmer engasjement, trivsel og god helse

Om vi opplever trygghet nok til å komme med ideer, utfordre beslutninger og stille spørsmål, så vil vi kunne komme fram til bedre løsninger. En kultur preget av åpenhet og respekt er viktig for å skape et lærende arbeidsmiljø. I et lærende arbeidsmiljø lærer man av egne og andres feil og alle gode ideer til forbedringer kommer frem.

– Psykologisk trygghet fremmer engasjement, trivsel og god helse, og gir gode forhold for ansatte. Det påvirker også resultatet til virksomhetene, sier Fjærtoft.

Psykologisk trygghet fremmer engasjement, trivsel og god helse

Joy Buikema Fjærtoft, organisasjonspsykolog og prosjektleder i Helsedirektoratet. FOTO: Arbeidstilsynet

 

Ugrei oppførsel kan gi alvorlige konsekvenser

Et stort hinder for å skape trygghet er mobbing, trakassering og annen uakseptabel oppførsel.

– Ugrei oppførsel, som kvasse kommentarer, latterliggjøring, nedlatenhet, skaper utrygghet. Studier har vist at denne type oppførsel har alvorlige konsekvenser for samarbeid, psykisk helse, sykefravær og turnover. Også for pasientsikkerhet som jeg jobber mest med, sier Fjærtoft.

– Arbeidsgiver må jobbe systematisk for å forebygge ugrei oppførsel og ha gode rutiner for oppfølging av mobbing og trakassering, sier Scheel.

Skap en kultur hvor det er trygt å si ifra

For å øke den psykologiske tryggheten på arbeidsplassen er det viktig er å skape en kultur hvor man føler at det er trygt å si ifra. Ansatte skal kunne spørre om ting de lurer på, komme med forslag eller være kritisk til hvordan en oppgave løses. Uten å være redd for verken sosiale konsekvenser som himling med øynene, eller formelle konsekvenser som at et engasjement ikke blir forlenget.

Å skape et arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt og psykologisk trygghet krever ulike tilnærminger. Det er viktig at ledere og de erfarne kollegaene går foran og inviterer andre til å komme med innspill.

Les mer om ytringsklima på arbeidsplassen

I et miljø med lav psykologisk trygghet er det ikke bare «å snakke om det». For å ha et arbeidsmiljø med psykologisk trygghet må det være en grunnmur av åpenhet og respekt. For å få til det, er det nyttig at ledelse og ansatte jobber sammen med hvilke verdier og normer man ønsker å ha på sin arbeidsplass.

– Ledere og medarbeidere må sammen bygge en god kultur gjennom å diskutere hva verdiene åpenhet, respekt og trygghet betyr i praksis. Utarbeid gjerne noen handlingsregler, en kulturplakat, og diskuter hva som er innafor adferd, sier Fjærtoft.

Det handler også om hvordan hver og en av oss møter hverandre på jobb. Slik kan du bidra til å skape et godt arbeidsmiljø:

  • Vær nysgjerrig og åpen for andres ideer
  • Tenk at egne og andres feil er noe du kan lære av
  • Møt kollegaene dine med åpenhet og respekt

Les mer om hvordan du kan bidra til et godt arbeidsmiljø

Meld deg på Arbeidstilsynets webinar

Bli med på Arbeidstilsynets webinar Hvorfor er psykologisk trygghet på jobb viktig?, for å få flere tips om hvordan dere kan jobbe med psykologisk trygghet på egen arbeidsplass.

  • Når: 28. mars kl. 09.00–09.30
  • Hvor: arbeidstilsynet.no/webinar
  • Påmeldingsfrist: 27. mars kl. 14.00

Meld deg på webinaret her

Les mer

Del innlegg

Din sikkerhet - Vårt ansvar

Oppnå essensiell kompetanse for å utføre omfattende og strukturert HMS-arbeid, i tråd med aktuelle krav. Hos oss står verdiskapning, sikkerhet og tillit sentralt, uavhengig av arbeidssted

Artikler

Eksklusive tilbud

Bedrifts telefoni

Diverse
Scroll to Top