Author name: Kim Moe

Viktige Endringer i Arbeidsmiljøloven: Nye Krav til Verneombud og Arbeidsmiljøutvalg

Innledning Fra 1. januar 2024 trer flere sentrale endringer i Norges arbeidsmiljøloven i kraft. Disse endringene, vedtatt av Stortinget, er en del av regjeringens kontinuerlige arbeid med å fremme et trygt og seriøst arbeidsliv. Her er en gjennomgang av de viktigste endringene og hvordan de vil påvirke din virksomhet. Nye Definisjoner av Arbeidstaker En viktig […]

Viktige Endringer i Arbeidsmiljøloven: Nye Krav til Verneombud og Arbeidsmiljøutvalg Read More »

Helhetlig HMS: Veien til en Tryggere og Mer Effektiv Arbeidsplass

Innledning I dagens arbeidsliv er helse, miljø og sikkerhet (HMS) mer enn bare en sjekkliste – det er en integrert del av virksomhetens suksess. Et godt HMS-arbeid bidrar til å skape trygge og effektive arbeidsmiljøer, som igjen fremmer produktivitet og trivsel blant ansatte. I denne artikkelen utforsker vi betydningen av verneombudskurs og hvordan HMS-kurs for

Helhetlig HMS: Veien til en Tryggere og Mer Effektiv Arbeidsplass Read More »

Felles tilsynsprosjekt om oppdaterte sikkerhetsdatablader for kjemikalier

I år skal alle sikkerhetsdatablader for kjemikalier være oppdatert. Det er et krav som kom etter at vedlegg II ble endret i den europeiske REACH-forordningen. Arbeidstilsynet og andre tilsynsmyndigheter har opprettet et prosjekt for å sjekke om leverandørene har sikkerhetsdatablader i tråd med vedlegg II i lovverket. ET KRAV I REACH-FORORDNINGEN: Brukere av kjemikalier skal

Felles tilsynsprosjekt om oppdaterte sikkerhetsdatablader for kjemikalier Read More »

Ny rapport om grenseverdier for kjemikalier i arbeidslufta

For mange kjemikalier finnes det grenseverdier for hvor høye konsentrasjoner som tillates i arbeidslufta. En ny rapport beskriver hvordan Arbeidstilsynet jobber med å fastsette grenseverdier for forurensninger i arbeidsatmosfæren. MÅ KARTLEGGES: Alle virksomheter som bruker kjemikalier må kartlegge hvilke kjemikalier som er tilstede eller kan oppstå i arbeidsatmosfæren. (Foto: Colourbox) Ved å fastsette grenseverdier for

Ny rapport om grenseverdier for kjemikalier i arbeidslufta Read More »

Kan avklarte forventninger redusere sykefraværet?

 møte uklare forventninger på jobb kan over tid øke risikoen for psykiske plager og muskel- og skjelettplager. AVKLAR FORVENTNINGER: Det er viktig at leder har dialog med de ansatte for å identifisere eventuelle rollekonflikter. FOTO: Arbeidstilsynet I bransjer der man jobber tett med mennesker, kan man ofte oppleve å møte ulike forventninger fra flere hold, og

Kan avklarte forventninger redusere sykefraværet? Read More »

Nye kommentarer til forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer

Alle virksomheter som produserer eller bruker brennbare stoffer i sin aktivitet, må gjøre en risikovurdering knyttet til eksplosjonsfare. Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer regulerer arbeidet med å systematisk kartlegge og forebygge risiko. Nå skal nye kommentarer gjøre regelverket lettere å forstå.   Arbeidsgiver er pliktig til å arbeide systematisk og forebyggende med eksplosjonsvern. Nye kommentarer til forskrift skal gjøre det enklere å forstå kravene i regelverket. FOTO: Colourbox Det

Nye kommentarer til forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer Read More »

Ansatte på hjemmekontor? Husk skriftlig avtale!

Har du ansatte som jobber hjemmefra regelmessig? Da skal dere inngå skriftlig avtale om hjemmearbeid. Har du ikke en slik avtale på plass ennå, kan du laste ned og tilpasse Arbeidstilsynets avtalemal så den passer til virksomheten din. SKAL AVTALEFESTES: Skriftlig avtale om hjemmekontor er en tilleggsavtale til ordinær arbeidsavtale. FOTO: Arbeidstilsynet. Last ned: Mal

Ansatte på hjemmekontor? Husk skriftlig avtale! Read More »

Mange virksomheter i overnatting og servering gjør for lite for å forebygge og håndtere seksuell trakassering

De siste fem årene har Arbeidstilsynet undersøkt i vel 800 tilsyn om virksomheter innen overnatting og servering har rutiner for å forebygge og håndtere seksuell trakassering. Vi fant brudd på regelverket om dette i mer enn halvparten av tilsynene. SKAL TAS TAK I: Overnattings- og serveringsbransjen preges av tett kontakt med gjester, mye sent arbeid

Mange virksomheter i overnatting og servering gjør for lite for å forebygge og håndtere seksuell trakassering Read More »

Arbeidstilsynet kontrollerer renholds bransjen

Arbeidstilsynet skal nå ut og kontrollere renholdsbransjen – en bransje som over tid har vært preget av blant annet manglende overtidsbetaling, høyt arbeidspress og lite oppfølging fra nærmeste leder. INNSATS I RENHOLDSBRANSJEN: Arbeidstilsynet skal nå ut og kontrollere renholdsvirksomheter landet over. FOTO: Arbeidstilsynet Tilsynene vil bli gjennomført over hele landet. – Alle renholdsvirkomheter må nå

Arbeidstilsynet kontrollerer renholds bransjen Read More »

Arbeidstilsynets årsrapport for 2022

Flere stedlige tilsyn, økt reaksjonsgrad, tettere samarbeid for å bekjempe a-krim og bedre digitale løsninger. I årsrapporten oppsummerer Arbeidstilsynet innsatsen i året som gikk. TILBAKEBLIKK: Årsrapporten for 2022 gir et innblikk i hvordan Arbeidstilsynet jobbet i fjor, hvilke tiltak som ble gjennomført og resultatene det ga. FOTO: Arbeidstilsynet. Etter to år preget av pandemi, var

Arbeidstilsynets årsrapport for 2022 Read More »

Scroll to Top