Avvik og avvikshåndtering

Avvik og avvikshåndtering

Avvik og avvikshåndtering

Avvik og avvikshåndtering er en viktig del av enhver organisasjons kvalitetssystem. Det kan oppstå avvik i ethvert område av en organisasjon, enten det er i produksjon, administrasjon eller i kundeservice. Å ha en effektiv avvikshåndterings prosess kan hjelpe organisasjonen med å identifisere og rette opp i problemer på en rask og effektiv måte. Link

Hva er et avvik?

Et avvik er en uønsket hendelse eller situasjon som avviker fra en planlagt eller forventet situasjon. Dette kan være alt fra en feil i produksjonsprosessen til en klage fra en kunde.

Hva er avvikshåndtering?

Avvikshåndtering er prosessen med å identifisere, rapportere, undersøke og håndtere avvik. Det kan være en strukturert prosess som involverer flere trinn, inkludert:

 1. Identifisering av avviket
 2. Rapportering av avviket til riktig person eller avdeling
 3. Undersøkelse av årsakene til avviket
 4. Utvikling av tiltak for å rette opp i avviket
 5. Implementering av tiltakene
 6. Overvåking og evaluering av resultatene av tiltakene
 7. Forebygging av gjentakelse av avviket

Hvorfor er avvikshåndtering viktig?

Effektiv avvikshåndtering er viktig fordi det hjelper organisasjonen med å identifisere og rette opp i problemer raskt og effektivt. Dette kan bidra til å forhindre gjentakelse av avviket og forbedre kvaliteten på produktene eller tjenestene som organisasjonen leverer. Det kan også bidra til å opprettholde kunde tilfredsheten og styrke organisasjonens omdømme.

Hvordan kan man forbedre avvikshåndterings prosessen?

Det er flere ting man kan gjøre for å forbedre avvikshåndterings prosessen, inkludert:

 1. Implementere en strukturert prosess for å håndtere avvik
 2. Utarbeide klare retningslinjer for hvordan avvik skal identifiseres, rapporteres og håndteres
 3. Sørge for at alle ansatte er klar over avvikshåndterings prosessen og deres rolle i denne
 4. Gi opplæring i avvikshåndtering til alle ansatte
 5. Overvåke og evaluere avvikshåndterings prosessen regelmessig for å identifisere forbedringsmuligheter

Oppsummering

Avvik og avvikshåndtering er en viktig del av enhver organisasjons kvalitetssystem. Effektiv avvikshåndtering kan hjelpe organisasjonen med å identifisere og rette opp i problemer raskt og effektivt, og bidra til å forbedre kvaliteten på produktene eller tjenestene som organisasjonen leverer. Det er viktig å ha en strukturert prosess for avvikshåndtering

Del innlegg

Din sikkerhet - Vårt ansvar

Oppnå essensiell kompetanse for å utføre omfattende og strukturert HMS-arbeid, i tråd med aktuelle krav. Hos oss står verdiskapning, sikkerhet og tillit sentralt, uavhengig av arbeidssted

Artikler

Eksklusive tilbud

Bedrifts telefoni

Diverse
Scroll to Top