Arbeidsmiljø

Viktige Endringer i Arbeidsmiljøloven: Nye Krav til Verneombud og Arbeidsmiljøutvalg

Innledning Fra 1. januar 2024 trer flere sentrale endringer i Norges arbeidsmiljøloven i kraft. Disse endringene, vedtatt av Stortinget, er en del av regjeringens kontinuerlige arbeid med å fremme et trygt og seriøst arbeidsliv. Her er en gjennomgang av de viktigste endringene og hvordan de vil påvirke din virksomhet. Nye Definisjoner av Arbeidstaker En viktig […]

Viktige Endringer i Arbeidsmiljøloven: Nye Krav til Verneombud og Arbeidsmiljøutvalg Read More »

Helhetlig HMS: Veien til en Tryggere og Mer Effektiv Arbeidsplass

Innledning I dagens arbeidsliv er helse, miljø og sikkerhet (HMS) mer enn bare en sjekkliste – det er en integrert del av virksomhetens suksess. Et godt HMS-arbeid bidrar til å skape trygge og effektive arbeidsmiljøer, som igjen fremmer produktivitet og trivsel blant ansatte. I denne artikkelen utforsker vi betydningen av verneombudskurs og hvordan HMS-kurs for

Helhetlig HMS: Veien til en Tryggere og Mer Effektiv Arbeidsplass Read More »

Sentral godkjenning

Norsk HMS senter | HMS-kurs på nett: Lær å skape et trygt og sikkert arbeidsmiljø på 1-2-3

HMS kurs på nett Å sørge for et trygt og sikkert arbeidsmiljø er en av de viktigste oppgavene en bedrift har. HMS-kurs og opplæring av ansatte er et av de viktigste tiltakene som bedrifter kan gjøre for å sikre et trygt og sikkert arbeidsmiljø. I denne blogg posten vil vi presentere de beste HMS-kursene på

Norsk HMS senter | HMS-kurs på nett: Lær å skape et trygt og sikkert arbeidsmiljø på 1-2-3 Read More »

Sentral godkjenning

Sentral godkjenning av foretak på 1-2-3

Informasjon om sentral godkjenning. Skal du starte byggeprosjekter eller andre typer arbeid som krever byggetillatelser? Da er det viktig å ha kjennskap til sentral godkjenning. Det kan høres skummelt ut, men det er egentlig en ganske enkel prosess og Norsk HMS senter kan bistå med hele prosessen. Her er alt du trenger å vite om

Sentral godkjenning av foretak på 1-2-3 Read More »

Ny faktabok om arbeidsmiljø og helse

Ny faktabok om arbeidsmiljø og helse Årets faktabok om arbeidsmiljø og helse er den femte i rekken og blir et godt verktøy for å vise retning i arbeidsmiljøprioriteringene norske virksomheter bør gjøre fremover.     Faktaboka oppsummerer de viktigste funnene og de lange linjene i STAMIs overvåking av arbeidsmiljø og helse i Norge. Faktaboka kartlegger endringer i arbeidsforhold

Ny faktabok om arbeidsmiljø og helse Read More »

Sikkerhetsdatablad!

Vi har laget en grundig guide om sikkerhetsdatablad som vil gi deg all informasjonen du trenger for å forstå hva et sikkerhetsdatablad er og hvordan det brukes. Hva er et sikkerhetsdatablad? Et sikkerhetsdatablad er et dokument som inneholder informasjon om farlige kjemikalier. Det gir detaljert informasjon om hvordan du skal håndtere og bruke kjemikalier på

Sikkerhetsdatablad! Read More »

Avvik og avvikshåndtering

Avvik og avvikshåndtering

Avvik og avvikshåndtering Avvik og avvikshåndtering er en viktig del av enhver organisasjons kvalitetssystem. Det kan oppstå avvik i ethvert område av en organisasjon, enten det er i produksjon, administrasjon eller i kundeservice. Å ha en effektiv avvikshåndterings prosess kan hjelpe organisasjonen med å identifisere og rette opp i problemer på en rask og effektiv

Avvik og avvikshåndtering Read More »

Scroll to Top