Ny faktabok om arbeidsmiljø og helse
|

Ny faktabok om arbeidsmiljø og helse

Ny faktabok om arbeidsmiljø og helse Årets faktabok om arbeidsmiljø og helse er den femte i rekken og blir et godt verktøy for å vise retning i arbeidsmiljøprioriteringene norske virksomheter bør gjøre fremover.     Faktaboka oppsummerer de viktigste funnene og de lange linjene i STAMIs overvåking av arbeidsmiljø og helse i Norge. Faktaboka kartlegger endringer i arbeidsforhold…