Den andre bloggen for test
|

Den andre bloggen for test

Et godt psykososialt arbeidsmiljø gjør også det fysiske lettere Kollegastøtte og egeninnflytelse på jobben har en positiv effekt på hvor fysisk anstrengende helsearbeidere oppfatter jobben, ifølge dansk forskning. Jan TveitaJOURNALIST PUBLISERT Torsdag 10. juni 2021 – 12:59 Men hvordan påvirker det psykososiale arbeidsmiljøet dette forholdet? Forskere fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har studert dette i…