Gjennom godt HMS samarbeid skaper vi
verdier, trygghet og tillit på din arbeidsplass.

Vi vil takker alle våre kunder og samarbeidspartnere

HMS - mer en bare papirarbeid

trygghet og verdi til din arbeidsplass

RUTINER

Gode HMS rutiner handler om å redusere risiko for farer og ulykker og aktivt å rette søkelyset mot de positive og helsefremmende faktorene i arbeidsmiljøet.

LOVER OG REGLER

I flere ulike lover er det regler om at produksjon, produkter og tjenester skal oppfylle forskjellige sikkerhets- og kvalitets betingelser.

KRAV

Det stilles også krav til lokaler, verne innretninger og tilrettelegging av arbeidet for å sikre ytre miljø og gi trygghet for dem som gjør jobben.

Rutiner for HMS behøver ikke være særlig omfattende for små bedrifter med liten risiko for brann, forurensning, arbeidsulykker og så videre. Men selve kravet til systematisk HMS-arbeid er det samme for alle virksomheter.

ALLE AV ARBEIDSTILSYNETS LOVPÅLAGTE HMS KURS PÅ ET STED 

HMS KURS

I henhold til Arbeidsmiljøloven § 3-5 og § 6-5 pålegger myndighetene daglig leder og verneombud å gjennomføre HMS-opplæring. Våre HMS-kurs tilfredsstiller myndighetenes krav til opplæring i helse, miljø og sikkerhet. Alle kurs er online kurs og kan taes når som helst, hvor som helst.

s1.jpg

HMS DAGLIG LEDER

Kurset gir ledere i alle bransjer grunnleggende opplæring i helse, miljø og sikkerhetsarbeid. Det gir kunnskap om gjeldende krav og hva som karakteriserer god HMS. Arbeidsmiljølovens § 3-5 obligatorisk for arbeidsgivere, og arbeidsgivere er dermed forpliktet til å gjennomføre leder kurs i HMS.

3434696-scaled.jpg

VERNEOMBUDSKURS

Vårt nettbaserte HMS Kurs for Verneombud og arbeidsmiljøutvalg er en grundig, målrettet og fleksibel opplæringsform for deg som er, eller ønsker å bli verneombud eller medlem av virksomhetens arbeidsmiljøutvalg

51-scaled.jpg

HMS GRUNNKURS

For deg som ønsker økt kompetanse, utvikle dine kunnskaper og lære det grunnleggende innenfor HMS og en sikker arbeidsplassVi er ydmyk og stolt

Over 0 Fornøyde Kunder
Bli En Av Oss
0 +
Fornøyde Kunder

Din Komplette HMS Partner

VÅRE TJENESTER

rawpixel-557123-unsplash.jpg

Internkontroll System

Vårt styringssystem er et nettbasert HMS-system og kvalitetssystem i ett.
Har du ansatte er du pålagt til å ha Internkontroll som dokumenterer systematisk HMS arbeid. Jobber du innen bygg og anlegg, må du i tillegg ha kvalitetssikring.

HMS / Jobb kort

Alle som jobber i bygg- og anleggsnæringen og alle renholdere skal ha gyldig HMS-kort som viser hvem de er og hvilken virksomhet de jobber for.

Sentral Godkjenning

Vår tjeneste inneholder bistand til utfylling av søknad til Direktoratet Bygg Kvalitet slik at deres søknad blir godkjent. Vi står for oppfølging og kommunikasjon med Direktoratet for Bygg Kvalitet.

 

Andre Tjenester

Opptil 50 % rabatt

Er du Gratis Medlem I Total Sparing Får Du Opptil 50% Rabatt På Alle Tjenester Og Kurs.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta "HMS HÅNBOKEN" helt gratis