Hjem / Kurs / HMS-kurs for Daglig leder

HMS-kurs for Daglig leder

Obligatorisk opplæring for ledere iht. Arbeidsmiljøloven §3-5. Nettkurset gir et godt grunnlag for ledere til å utføre systematisk-HMS på en tilfredstillende måte.

5/5

Kim Moe

Norsk

Kurs Oversikt

HMS-kurs for ledere gir ledere i alle bransjer grunnleggende opplæring i helse, miljø og sikkerhetsarbeid. Det gir kunnskap om gjeldende krav, hva som karakteriserer god HMS. Hvordan man som leder kan legge til rette for et målrettet og systematisk arbeid for å implementere helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen. Slik opplæring er ifølge Arbeidsmiljølovens § 3-5 obligatorisk for arbeidsgivere, og arbeidsgivere er dermed forpliktet til å gjennomføre kursing i HMS.

Vårt hms-kurs for ledere tilfredsstiller myndighetenes krav til HMS-opplæring. Ved eventuell inspeksjon fra Arbeidstilsynet vil altså kursbevis fra Norsk HMS Senter være gyldig bevis på at du har fullført den lovpålagte opplæringen.

Kun Kr 649,-

Kurs Tilgang     l       12 måneder

Det er både raskt og enkelt å melde seg på HMS-kurset verneombud og AMU. Trykk på knappen ”Kjøp kurset” og fyll ut skjema med basisinformasjon om deg og ditt firma. Betalt med kort eller få faktura på e-post.

Nettkurset er bygget opp i moduler, slik at du kan gjennomføre kurset på en pedagogisk og effektiv måte.  Du kan til enhver tid følge din progresjon og starte der du avsluttet sist.

Når du har fullført alle leksjonene, følger en avsluttende flervalgsprøve. Du svarer ved å velge ett blant flere svarsalternativer. Du må minimum ha 80% av svarene riktig for å bestå kunnskapstesten.

Du kan du enkelt ta testen igjen, dersom du ikke består ved første forsøk. Du kan selvfølgelig også repetere en eller flere kursmoduler før du prøver på nytt. Du kan ta testen så mange ganger du trenger, helt til du lykkes.

Krav: Kurset krever ingen forkunnskaper eller innkjøp av materialer. Alt gjøres tilgjengelig etter oppmelding til kurset.

Betaling: Når du registrerer deg, kan du velge mellom å betale med kort eller faktura. med 14 dagers betalingsfrist.

Målgruppe: Lovpålagt HMS-kurs for øverste ledere og deres stedfortreder i henhold til Arbeidsmiljøloven § 3.5. Kurset er dermed rettet mot dem med stillingstitler som daglig leder, avdelingsleder og administrerende direktør. Opplæring er også velegnet for dem som er personalsjef, teamleder eller mellomledere som utfører arbeidsgiverfunksjoner. Det er viktig å merke seg at Arbeidsmiljøloven § 3-5 slår fast at det er arbeidsgiver som skal gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Ettersom denne plikten er personlig, kan den ikke delegeres bort.

Kursbevis: Når kunnskapstesten er bestått, vil du motta kursbeviset via e-post. Du vil også kunne finne det på Min Profil, hvor det ligger lett tilgjengelig i 12 måneder etter påmelding. Kursbeviset er en gyldig bekreftelse på at du har den nødvendige kompetansen innfor helse, miljø og sikkerhet og kan framvises ved inspeksjon fra Arbeidstilsynet

Kun Kr 649,-

Kurs Tilgang     l       12 måneder

Det er både raskt og enkelt å melde seg på HMS-kurset verneombud og AMU. Trykk på knappen ”Kjøp kurset” og fyll ut skjema med basisinformasjon om deg og ditt firma. Betalt med kort eller få faktura på e-post.

Nettkurset er bygget opp i moduler, slik at du kan gjennomføre kurset på en pedagogisk og effektiv måte.  Du kan til enhver tid følge din progresjon og starte der du avsluttet sist.

Når du har fullført alle leksjonene, følger en avsluttende flervalgsprøve. Du svarer ved å velge ett blant flere svarsalternativer. Du må minimum ha 80% av svarene riktig for å bestå kunnskapstesten.

Du kan du enkelt ta testen igjen, dersom du ikke består ved første forsøk. Du kan selvfølgelig også repetere en eller flere kursmoduler før du prøver på nytt. Du kan ta testen så mange ganger du trenger, helt til du lykkes.

Kursbeskrivelse

Hms-kurs for ledere på nett er bygd opp på en enkel, lærevennlig og pedagogisk måte. Vel vitende om hvor travel arbeidshverdagen kan være når en sitter i en lederposisjon, har vi vært opptatt av å presentere innholdet så effektivt som overhode mulig. På kort tid gir altså hms-kurset den nødvendige kompetansen for å forstå hva HMS-arbeid er, hvorfor det er viktig og hvordan å implementere det i arbeidshverdagen.

Det er gode grunner til å tilegne seg kunnskap om og systemer for et effektivt arbeid med helse, miljø og sikkerhet. God og oppbyggende kommunikasjon og trygge relasjoner bidrar til økt effektivitet. Et sunt arbeidsmiljø fører til færre tilfeller av fravær og sykdom. Sikkerhet på jobben minsker sannsynligheten for arbeidsrelaterte ulykker og vil gi de ansatte opplevelsen av å bli vel ivaretatt. Samlet sett fører et vellykket HMS-arbeid til at trivselen øker blant de ansatte. Kunnskap om og implementering av HMS er med andre ord alfa og mega om en ønsker å frembringe potensialet til staben av ansatte.

Tilgjengelighet

Med tilgang til kursmaterialet i tolv måneder etter registrering, kan du bruke det som oppslagsverk også når kurset er bestått. I møte med reelle situasjoner i arbeidshverdagen hvor spørsmål knyttet til helse, miljø og sikkerhet dukker opp, kan det være nyttig å vende tilbake til deler av kursmaterialet. Det samme gjelder når du som leder ønsker å sette i gang implementeringen av nye rutiner og systemer for å bedre HMS-arbeidet på arbeidsplassen.

Vi er alltid tilgjengelige både under og i etterkant av gjennomført hms-kurs for ledere, dersom det skulle være noen spørsmål du ønsker svar på eller problemstillinger eller utfordringer du ønsker hjelp med.

Beståttgaranti

Vi har lagt til rette for at du skal lykkes. Vi har beståttgaranti på kurset fordi vi er trygge på at du ved å følge vårt HMS-kurs vil få utdelt kursbevis. Kurset er nemlig gjort lett tilgjengelig, både teoretisk og praktisk.

Et godt oppsett sammen med tydelig framstilling gjør det enkelt å tilegne seg den nye informasjonen. I tillegg har du full tilgang på kurset i tolv måneder etter bestilling. Dette betyr at du kan repetere hele kurset eller enkeltmoduler ved behov.

Vi er her for å bistå deg om har kjørt deg fast. Vår fremste prioritet er at du tilegner deg den viktige forståelsen for HMS-arbeidets hva, hvorfor og hvordan.

HMS-kurset er i tråd med myndighetenes krav

Ved utarbeidelsen av HMS-kurs for daglig leder har Total HMS forholdt seg til målsetningene Arbeidstilsynet har satt for opplæring innen helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. For oss er det viktig at kurset gir kunnskapen som er nødvendig for en leder for å forstå og implementere HMS i egen bedrift. Vi har vært opptatt av å formidle denne kunnskapen så effektivt som mulig, uten at det forringer utbyttet av opplæringen. Hensikten med vårt HMS kurs for daglig leder er dermed, som det er formulert av Arbeidstilsynet, å:

  • Gi arbeidsgiver kunnskap om hvordan det skal arbeides systematisk med helse-, miljø og sikkerhet i virksomheten.
  • Bidra til at arbeidsgiver blir i stand til å se, tenke og handle på en slik måte at HMS blir ivaretatt i virksomheten og integrert i bedriftskulturen.
  • Bidra til at arbeidsgiver ser verdien av et velfungerende HMS-arbeid.
  • Bidra til at HMS-arbeidet blir integrert i planleggings- og beslutningsprosesser i virksomheten, herunder også omstillingsprosesser.
  • Sette arbeidsgiver i stand til aktivt å bruke arbeidsmiljøloven og dens forskrifter for å fremme en kontinuerlig forbedring av HMS i virksomheten.
  • Gi arbeidsgiver kunnskap om arbeidsmiljøfaktorer som kan ha innvirkning på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og arbeidsmiljøet i egen virksomhet.
  • Bidra til at arbeidsgiver driver godt HMS-arbeid gjennom dialog, medvirkning og partssamarbeid.
  • Bidra til at arbeidsgiver har kunnskaper om hvordan en kultur kan bygges og endres.

Vårt HMS-kurs for ledere dekker alle de foregående punktene. Dermed vil du være godt utrustet for å vurdere HMS i egen bedrift og ta grep ved å iverksette tiltak og senere følge opp og ivareta disse. Du gjøres i stand til å handle i tråd med HMS-reglementet i møte med ulike situasjoner i arbeidslivet.

Du vil kunne se at læringsutbyttet manifesterer seg i form av mindre fravær og sykdom blant de ansatte, bedre generell trivsel og færre eventuelle arbeidsrelaterte skader. Samlet sett vil dette føre til god trivsel på arbeidsplassen, som igjen er nøkkelen til en velfungerende bedrift, også økonomisk. Den lovpålagte HMS-opplæringen kan muligens oppleves som en tvangstrøye før man kommer i gang, men med vårt kurs vil du se at det er spennende stoff som det gir et fundamentalt viktig læringsutbytte med store og positive ringvirkninger på arbeidsplassen.

At vi har forholdt oss aktivt til disse målsetningene fra Arbeidstilsynet, bidrar til at et kursbevis fra oss er gyldig dokumentasjon på fullført opplæring av HMS for ledere.

Noen av våre partnere og kunder

Den Komplette HMS Partneren

ANDRE TJENESTER

rawpixel-557123-unsplash.jpg

Internkontroll System

Vårt styringssystem er et nettbasert HMS-system og kvalitetssystem i ett.
Har du ansatte er du pålagt til å ha Internkontroll som dokumenterer systematisk HMS arbeid. Jobber du innen bygg og anlegg, må du i tillegg ha kvalitetssikring.

HMS / Jobb kort

Alle som jobber i bygg- og anleggsnæringen og alle renholdere skal ha gyldig HMS-kort som viser hvem de er og hvilken virksomhet de jobber for.

Sentralgodkjenning

Vår tjeneste inneholder bistand til utfylling av søknad til Direktoratet Bygg Kvalitet slik at deres søknad blir godkjent. Vi står for oppfølging og kommunikasjon med Direktoratet for Bygg Kvalitet.

 

s1.jpg

HMS DAGLIG LEDER

Kurset gir ledere i alle bransjer grunnleggende opplæring i helse, miljø og sikkerhetsarbeid. Det gir kunnskap om gjeldende krav og hva som karakteriserer god HMS. Arbeidsmiljølovens § 3-5 obligatorisk for arbeidsgivere, og arbeidsgivere er dermed forpliktet til å gjennomføre leder kurs i HMS.

3434696-scaled.jpg

VERNEOMBUDSKURS

Vårt nettbaserte HMS Kurs for Verneombud og arbeidsmiljøutvalg er en grundig, målrettet og fleksibel opplæringsform for deg som er, eller ønsker å bli verneombud eller medlem av virksomhetens arbeidsmiljøutvalg

51-scaled.jpg

HMS GRUNNKURS

For deg som ønsker økt kompetanse, utvikle dine kunnskaper og lære det grunnleggende innenfor HMS og en sikker arbeidsplass