HMS kurs for
daglig leder og arbeidsledere.

Obligatorisk opplæring for ledere iht. Arbeidsmiljøloven §3-5. Nettkurset gir et godt grunnlag for ledere til å utføre systematisk-HMS på en tilfredsstillende måte.

MER ENN BARE HMS

Vi samarbeider med mennesker, team og bedrifter for å lære, utvikle strategier og prosesser for å gjøre HMS sikkerheten og arbeidskulturen bedre, sikrere og mer kreativt gjennom en interessant og lærerikt HMS kultur. Her er et lite utvalg av noen av våre partnere og kunder.

KUN 649,-

Kurset er basert på e-læring og er en av de mest effektive, informative og kostnadseffektive plattformen for gjennomførelse av godkjent og kvalitetssikret HMS kurs. Kurset gjennomføres på 2-3 timer. Kursbevis blir utsendt når kurset er bestått.

Arbeidsmiljøloven § 6-5

HMS-kurs for ledere gir ledere i alle bransjer grunnleggende opplæring i helse, miljø og sikkerhetsarbeid. Det gir kunnskap om gjeldende krav, hva som karakteriserer god HMS. Hvordan man som leder kan legge til rette for et målrettet og systematisk arbeid for å implementere helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen. Slik opplæring er ifølge Arbeidsmiljølovens § 3-5 obligatorisk for arbeidsgivere, og arbeidsgivere er dermed forpliktet til å gjennomføre kursing i HMS.

Målgruppe: Lovpålagt HMS-kurs for øverste ledere og deres stedfortreder i henhold til Arbeidsmiljøloven § 3.5. Kurset er dermed rettet mot dem med stillingstitler som daglig leder, avdelingsleder og administrerende direktør. Opplæring er også velegnet for dem som er personalsjef, teamleder eller mellomledere som utfører arbeidsgiverfunksjoner. Det er viktig å merke seg at Arbeidsmiljøloven § 3-5 slår fast at det er arbeidsgiver som skal gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Ettersom denne plikten er personlig, kan den ikke delegeres bort.

Kursbevis: Når kunnskapstesten er bestått, vil du motta kursbeviset via e-post. Du vil også kunne finne det på Min Profil. Kursbeviset er en gyldig bekreftelse på at du har den nødvendige kompetansen innfor helse, miljø og sikkerhet og kan framvises ved inspeksjon fra Arbeidstilsynet.

KUN 649,-

Kurset er basert på e-læring og er en av de mest effektive, informative og kostnadseffektive plattformen for gjennomførelse av godkjent og kvalitetssikret HMS kurs. Kurset gjennomføres på 2-3 timer. Kursbevis blir utsendt når kurset er bestått.

Tilpasset alle enheter

Du kan bruke den enheten du selv ønsker for å gjennomføre hele kurset.

Tilpasset alle enheter

Du kan bruke den enheten du selv ønsker for å gjennomføre hele kurset.

Behov For Verneombud På Arbeidsplassen?

Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgiver sørger for at verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU) gjennomgår og kan dokumentere HMS opplæring.  

Behov For Verneombud På Arbeidsplassen?

Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgiver sørger for at verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU) gjennomgår og kan dokumentere HMS opplæring.  

Den Komplette HMS Partneren

ANDRE TJENESTER

rawpixel-557123-unsplash.jpg

Internkontroll System

Vårt styringssystem er et nettbasert HMS-system og kvalitetssystem i ett.
Har du ansatte er du pålagt til å ha Internkontroll som dokumenterer systematisk HMS arbeid. Jobber du innen bygg og anlegg, må du i tillegg ha kvalitetssikring.

HMS / Jobb kort

Alle som jobber i bygg- og anleggsnæringen og alle renholdere skal ha gyldig HMS-kort som viser hvem de er og hvilken virksomhet de jobber for.

sentralt-godkjent-2.png

Sentralgodkjenning

Vår tjeneste inneholder bistand til utfylling av søknad til Direktoratet Bygg Kvalitet slik at deres søknad blir godkjent. Vi står for oppfølging og kommunikasjon med Direktoratet for Bygg Kvalitet.

 

3434696-scaled.jpg

VERNEOMBUDSKURS

Vårt nettbaserte HMS Kurs for Verneombud og arbeidsmiljøutvalg er en grundig, målrettet og fleksibel opplæringsform for deg som er, eller ønsker å bli verneombud eller medlem av virksomhetens arbeidsmiljøutvalg

51-scaled.jpg

HMS GRUNNKURS

For deg som ønsker økt kompetanse, utvikle dine kunnskaper og lære det grunnleggende innenfor HMS og en sikker arbeidsplass