HMS-KORTENE DU TRENGER TIL JOBBEN

For ansatte på bygg/anlegg og i renholdsbransjen er det obligatorisk med gyldig HMS-kort fra staten. Vi hjelper deg med å fremskaffe eller fornye kort.

Noen Av Våre Samarbeidspartnere Og Kunder

Hvem må ha HMS-kort?

Alle arbeidstakere som utfører arbeid på bygge- og anleggsplasser, inkludert:

  • Utenlandske arbeidstakere ansatt i utenlandske selskaper på oppdrag på bygge- og anleggsplasser i Norge. Dette gjelder også kortvarige oppdrag.
  • Enkeltpersonforetak (også de som driver alene).
  • Innleide arbeidstakere. Det er virksomheten som leier ut (arbeidsgiver) som skal sørge for at arbeidstakerne utstyres med HMS-kort.
  • Arbeidstakere som utfører arbeid i støttefunksjoner som for eksempel kantinedrift når de er fast etablert innenfor anleggets område. Renholdere skal ha HMS-kort for renholdsvirksomheter i stedet for HMS-kort for bygge- og anleggsbransjen.
  • Personer som transporterer varer til bygge- og anleggsplasser, dersom arbeidet skjer regelmessig.

Ikke alle som får praksis eller opplæring på en byggeplass skal ha HMS-kort:

For HMS-kortordningen gjelder følgende for arbeid knyttet til opplæring og praksis:

  • Lærlinger på vanlig lærekontrakt er ansatt i virksomheten. De skal derfor ha HMS-kort. Virksomheten skal melde dem inn til NAVs AA-register, og de kan deretter søke om HMS-kort for læringene på vanlig måte.
  • Elever i grunnskole eller videregående opplæring som er utplassert i virksomheter i regi av skolen, er ikke ansatt i virksomheten. De kan derfor ikke få HMS-kort og skal i stedet ha med en bekreftelse fra skolen.
  • Personer på forskjellige utplasseringstiltak finansiert av NAV (tidligere kalt lærlinger på NAV-tiltak), er ikke ansatt i virksomheten. De kan derfor ikke få HMS-kort og skal i stedet ha med en bekreftelse fra NAV.
  • Flykninger i arbeidstrening/praksis gjennom et introduksjonsprogram, er ikke ansatte i virksomheten de er utplassert i. De kan derfor ikke få HMS-kort. De må i stedet ha med en bekreftelse fra kommunen på at de deltar i et introduksjonsprogram. 

Bekreftelsen på opplæring eller tiltak må vise navn, fødselsdato, organisasjonsnummer for virksomheten de er utplassert i og tidsperioden for utplasseringen.

KUN 249,-

Det er lovpålagt for alle firma som utfører arbeid på bygge- og anleggsplasser, samt firma i renholdsbransjen, å utstyre sine ansatte med ID-kort som også kalles HMS-kort.

Her kan du enkelt bestille og administrere HMS-kort

Byggekort

Alle som arbeider i bygge- og anleggsbransjen må ha gyldige HMS-kort fra staten.

Renholdskort

Alle firma som tilbyr renholdstjenester, er pålagt å utstyre ansatte som utfører renhold med et HMS-kort fra staten.

Hvordan bestille?

Send oss organisasjonsnummer, passbilde og kopi av legitimasjon, så fikser vi resten.

Hvor lang tid tar det?

Du vil motta kortet i postkassen senest 14 dager etter at vi har mottatt bestillingen. I mellomtiden vil du få en ordrebekreftelse på e-post som er gyldig til kortet er mottatt.

Hvor lenge er kortet gyldig?

Så lenge du er i arbeid for samme firma, men maksimalt to år.

Den Komplette HMS Partneren

VÅRE TJENESTER

rawpixel-557123-unsplash.jpg

Internkontroll System

Vårt styringssystem er et nettbasert HMS-system og kvalitetssystem i ett.
Har du ansatte er du pålagt til å ha Internkontroll som dokumenterer systematisk HMS arbeid. Jobber du innen bygg og anlegg, må du i tillegg ha kvalitetssikring.

HMS / Jobb kort

Alle som jobber i bygg- og anleggsnæringen og alle renholdere skal ha gyldig HMS-kort som viser hvem de er og hvilken virksomhet de jobber for.

sentralt-godkjent-2.png

Sentralgodkjenning

Vår tjeneste inneholder bistand til utfylling av søknad til Direktoratet Bygg Kvalitet slik at deres søknad blir godkjent. Vi står for oppfølging og kommunikasjon med Direktoratet for Bygg Kvalitet.

 

s1.jpg

HMS DAGLIG LEDER

Kurset gir ledere i alle bransjer grunnleggende opplæring i helse, miljø og sikkerhetsarbeid. Det gir kunnskap om gjeldende krav og hva som karakteriserer god HMS. Arbeidsmiljølovens § 3-5 obligatorisk for arbeidsgivere, og arbeidsgivere er dermed forpliktet til å gjennomføre leder kurs i HMS.

3434696-scaled.jpg

VERNEOMBUDSKURS

Vårt nettbaserte HMS Kurs for Verneombud og arbeidsmiljøutvalg er en grundig, målrettet og fleksibel opplæringsform for deg som er, eller ønsker å bli verneombud eller medlem av virksomhetens arbeidsmiljøutvalg

51-scaled.jpg

HMS GRUNNKURS

For deg som ønsker økt kompetanse, utvikle dine kunnskaper og lære det grunnleggende innenfor HMS og en sikker arbeidsplass