Norsk HMS senter | HMS-kurs på nett: Lær å skape et trygt og sikkert arbeidsmiljø på 1-2-3

Sentral godkjenning

HMS kurs på nett

Å sørge for et trygt og sikkert arbeidsmiljø er en av de viktigste oppgavene en bedrift har. HMS-kurs og opplæring av ansatte er et av de viktigste tiltakene som bedrifter kan gjøre for å sikre et trygt og sikkert arbeidsmiljø. I denne blogg posten vil vi presentere de beste HMS-kursene på nettet, levert av Norsk HMS senter, og hvorfor det er viktig å ta disse kursene.

Norsk HMS senter

Hva er lovpålagt HMS daglig leder kurs?

HMS-lovgivningen i Norge krever at alle bedrifter skal ha et fungerende HMS-system og at daglig leder skal ha tilstrekkelig opplæring i HMS. Dette betyr at daglig leder skal ha gjennomført et lovpålagt HMS-kurs som gir kunnskap og ferdigheter i å utvikle og drifte et HMS-system.

Norsk HMS senter leverer de beste og rimeligste online HMS kursene

Norsk HMS senter tilbyr en rekke HMS-kurs, inkludert HMS-kurs for daglig leder, som er utviklet for å gi deltakerne en grundig innføring i HMS-systemer. Kursene er tilgjengelige på nettet og kan gjennomføres når som helst og hvor som helst. Norsk HMS senter tilbyr også de rimeligste HMS-kursene på markedet, slik at bedrifter kan investere i HMS uten at det påvirker budsjettet.

 

Online verneombudskurs for verneombud og AMU

Verneombud og arbeidsmiljøutvalg (AMU) spiller en viktig rolle i arbeidet med å skape et trygt og sikkert arbeidsmiljø. Verneombudet er bedriftens representant for arbeidsmiljøspørsmål og skal ha tilstrekkelig opplæring i HMS. 

HMS-Kurs for verneombud på nett gir verneombud og medlemmer av Arbeidsmiljøutvalget (AMU) opplæringen som er nødvendig for at de skal kunne utføre sine verv på en forsvarlig måte. Det gir kunnskap om gjeldende lover og regelverk og hvordan man kan vurdere aspekter ved helse, miljø og sikkerhet på egen arbeidsplass. Videre gir det innsikt i rollefordeling og hvordan å gå fram for å utøve sin rolle som verneombud, for eksempel i møte med problematiske forhold.

Tidsbesparende, kvalitetskurs og rimelig

Norsk HMS senter tilbyr online verneombudskurs som gir deltakerne en grundig innføring i HMS, og som gir dem de kunnskapene og ferdighetene de trenger for å være en god representant for arbeidsmiljøet. Kursene er tidsbesparende og kan gjennomføres når som helst og hvor som helst. Norsk HMS senter tilbyr også kvalitetskurs til en rimelig pris.

Internkontroll system

En av de viktigste oppgavene til en bedrift er å ha en fungerende internkontroll for å sikre et trygt og sikkert arbeidsmiljø. Internkontrollen skal være tilpasset bedriftens behov og skal bidra til å forebygge arbeids ulykker og sykdom relatert til arbeidet.

Norsk HMS senter leverer de beste internkontroll systemene på markedet

Norsk HMS senter tilbyr skreddersydde internkontrollsystemer som er tilpasset bedriftens behov. De tilbyr en helhetlig tilnærming til internkontroll og gir bedrifter de verktøyene de trenger for å utvikle og drifte en fungerende internkontroll. Med Norsk HMS senter sitt internkontrollsystem kan bedrifter redusere risikoen for arbeidsulykker og sykdom.

Sentral godkjenning

For å kunne delta i offentlige anbud, må bedrifter være sentral godkjent. Sentral godkjenning er en bekreftelse på at bedriften har tilstrekkelig kompetanse og erfaring til å utføre det aktuelle oppdraget.

Skal du starte byggeprosjekter eller andre typer arbeid som krever byggetillatelser? Da er det viktig å ha kjennskap til sentral godkjenning. Det kan høres skummelt ut, men det er egentlig en ganske enkel prosess og Norsk HMS senter kan bistå med hele prosessen. Her er alt du trenger å vite om sentral godkjenning.

Hva er sentral godkjenning?

Sentral godkjenning er en godkjenningsordning for foretak som utfører byggearbeider og prosjekter. Ordningen sikrer at foretaket har nødvendig kompetanse og erfaring for å utføre oppdragene på en forsvarlig måte. Dette gjør at du som forbruker kan være trygg på at arbeidet som utføres oppfyller kravene til kvalitet og sikkerhet.

Hvordan søke om sentral godkjenning?

For å søke om sentral godkjenning må foretaket ha dokumentert kompetanse og erfaring innenfor fagområdet de ønsker å bli godkjent for. Det kan være alt fra byggeteknikk og planlegging til sikkerhet og miljø. Søknaden sendes til Direktoratet for byggekvalitet (DIBK), som vurderer søknaden og gir foretaket en godkjenning eller avslag. Norsk HMS senter gjør denne jobben for deg. Se her for mer informasjon.

Hvorfor er sentral godkjenning viktig?

Å ha sentral godkjenning er viktig fordi det viser at foretaket har kompetanse og erfaring innenfor sitt fagområde. Det gir en trygghet for deg som forbruker, og det gir også en konkurransefordel for foretaket når de skal konkurrere om oppdrag.

Norsk HMS senter er den aktøren som hjelper bedrifter med å bli sentral godkjent, Norges rimeligste?

Norsk HMS senter tilbyr hjelp til bedrifter som ønsker å bli sentral godkjent. De gir bedrifter veiledning og hjelp til å fylle ut søknadsskjemaer og oppfyller kravene som kreves for å bli sentral godkjent. Norsk HMS senter er også den rimeligste aktøren på markedet, slik at bedrifter kan investere i sentral godkjenning uten at det påvirker budsjettet.

Konklusjon

HMS-kurs og opplæring av ansatte er avgjørende for å sikre et trygt og sikkert arbeidsmiljø. Norsk HMS senter tilbyr en rekke kurs og tjenester for bedrifter som ønsker å investere i HMS. Fra HMS-kurs for daglig leder til online verneombudskurs og internkontrollsystemer, er Norsk HMS senter den beste aktøren på markedet for å hjelpe bedrifter med å sikre et trygt og sikkert arbeidsmiljø. Norsk HMS senter tilbyr en online kurs og tjenester som gir nødvendig kunnskap og ferdigheter til å forebygge ulykker og skader på arbeidsplassen. 

Linker:

Arbeidsmiljøloven

Arbeidstilsynet

Del innlegg

Din sikkerhet - Vårt ansvar

Oppnå essensiell kompetanse for å utføre omfattende og strukturert HMS-arbeid, i tråd med aktuelle krav. Hos oss står verdiskapning, sikkerhet og tillit sentralt, uavhengig av arbeidssted

Artikler

Eksklusive tilbud

Bedrifts telefoni

Diverse
Scroll to Top