Kun 2990,-

Internkontrollsystem

System For HMS-Arbeid Som Dekker Alle Elementene For En Systematisk Og Effektiv HMS Hverdag.

Vi har bistått over 5.000 bedrifter med internkontroll og HMS

Internkontroll
forskriften

Den som leder virksomheten, har plikt til å sørge for at kravene som regelverket stiller til HMS, blir fulgt systematisk opp. Hensikten med systemet er å sikre at problemer oppdages og tas hånd om i tide. Internkontroll er kvalitetssikring.

Oppfølgingen gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter. Internkontrollforskriften er utgitt med veiledning og kommentarer. Der kan du se hvordan arbeidet bør legges opp for virksomheter som er små og lite risikoutsatt og hva som skal til der det er mange ansatte eller HMS-utfordringer.

Alt du trenger for å en optimal og trygg HMS hverdag

Kun 2990,-

Med styringssystem fra Norsk HMS senter er det enkelt for din bedrift å håndtere HMS og prosjektstyring. Systemet er tilpasset din bransje og alle sjekklister, prosedyrer og skjema oppdateres fortløpende slik at du innfrir alle kravene til godt HMS arbeid.

VI ER HER FOR Å BISTÅ

Det kreves ytterligere informasjon for å sitte i gang en prosess om Internkontroll system. Vi kontakter deg for en gjennomgang før du bestemmer deg om du vil bestille eller ikke. Konsulent timen er helt GRATIS

21 01 40 44

Kundesenter 09:00 – 15:00

Addresse: Strandgata 16B, 3725 Skien

E-post post@norskhmssenter.no

Kontroll til fingerspissene

HMS-forskriften gjelder for all virksomhet som omfattes av bestemte lover som behandler ulike helse-, miljø- eller sikkerhetshensyn. Du kan gå ut fra at den gjelder for deres bedrift, så sant dere produserer, selger eller tilbyr varer og tjenester. Først og fremst er internkontroll arbeidsgiverens ansvar, men alle ansatte har både rettigheter og plikter i forbindelse med HMS-arbeidet

Bilder

Kontroll og dokumentasjon av alt utført arbeid med bildefunksjonen.

Avviksregistrering

Registrering av avvik i kombinasjon med bilder eller filopplastning sikrer gode avviks rutiner.

Arkiv

Ta vare på viktige dokumenter på et sted med et digitalt arkiv.se.

Filopplastning

Støtte for opplastning av de fleste filtyper for å sikre gode dokumentasjonskrav.

Sjekklister

Alle nødvendige sjekklister tilpasset din bedrift og din bransje

Prosedyrer

Alle nødvendige prosedyrer kan tilpasses bedriften i henhold til lovpålagte krav.

Skjema

Alle nødvendige skjema holdes oppdatert og kan enkelt brukes ved behov.

Prosjekt senter

Her kan du loggføre alt arbeidet bedriften gjøre. Spesielt nyttig i forhold til Sentralgodkjenning..

Hva skjer om internkontroll forskriftene ikke følges?

Det finnes tilsynsmyndigheter som kontrollerer at HMS-bestemmelsene følges. Disse kan regelmessig komme på besøk, både anmeldt og uanmeldt, gjerne om noen tipser dem om at ikke alt er i orden ved en bedrift. Tilsynet kan innebære stikkprøver, men det kan ende med en komplett gjennomgang av HMS-systemet om det skulle dukke opp noe som ikke stemmer.

Deretter settes det gjerne en frist for at manglene på den interne kontrollen kan rettes opp i. Om bedriften til fristen ikke har klart å etterkomme minimumskravet til internkontroll kan bøter komme på tale. Om alvorlige brudd avdekkes kan det også ende med politianmeldelse.

Dertil kommer også det som gjerne kalles for solidaritetsansvar. Lovverket forplikter nemlig kunder og leverandører å sjekke opp i om deres samarbeidspartnere har gode HMS-rutiner. Dette krever gjerne også dokumentasjon som de igjen kan forelegge om de skulle kontrolleres.

Når det kommer til forsikringspremien er det også verdt å legge merke til at dårlige rutiner for internkontroll kan brukes som et påskudd for å heve premien. Om manglene er graverende, eller om simpelthen dokumentasjonen er fraværende kan dette føre til alvorlige problemer om der trengs forsikringsoppgjør ved skadetilfeller.   Internkontrollforskriften er utgitt med veiledning og kommentarer. Der kan du se hvordan arbeidet bør legges opp for virksomheter som er små og lite risikoutsatt og hva som skal til der det er mange ansatte eller HMS-utfordringer.

VI ER HER FOR Å BISTÅ

Det kreves ytterligere informasjon for å sitte i gang en prosess om Internkontroll system. Vi kontakter deg for en gjennomgang før du bestemmer deg om du vil bestille eller ikke. Konsulent timen er helt GRATIS

21 01 40 44

Kundesenter 09:00 – 15:00

Addresse: Strandgata 16B, 3725 Skien

E-post post@norskhmssenter.no

Internkontroll systemet er et levende dokument som inneholder de overnevnte dokumentene og malene. Systemet er tilgjengelig i Word og PDF format. Lag deg gjerne en egen mappe på dataen, slik at du har alle Internkontroll-dokumenter lett tilgjengelige for kopiering og utskrift, etter at du har lastet dem ned.