5/5

Internkontrollsystem

System For HMS-Arbeid Som Dekker Alle Elementene
For En Systematisk Og Effektiv HMS Hverdag.

Kun Kr 2990,-

Mer enn 5000 bedrifter har vist tillit til Norsk HMS Senter.

Vi samarbeider med individer, team og bedrifter for å lære, utvikle strategier og prosesser som kan forbedre HMS-sikkerheten og arbeidskulturen på en kreativ og interessant måte, og gjøre det sikrere. Her er noen av våre samarbeidspartnere og kunder.

Norsk HMS senter

Internkontroll forskriften

 Lederen av en virksomhet har ansvar for å følge HMS-kravene i regelverket systematisk. Formålet med systemet er å sikre at eventuelle problemer oppdages og håndteres i tide. Internkontroll er en form for kvalitetssikring som gjøres i samarbeid med arbeidstakere og deres representanter. Internkontrollforskriften har veiledning og kommentarer som viser hvordan man kan tilpasse arbeidet for små og lavrisiko virksomheter, samt hva som kreves for større virksomheter eller de med HMS-utfordringer.

Alt du trenger for en optimal og trygg HMS hverdag

Kun 2990,-

Med styringssystem fra Norsk HMS senter er det enkelt for din bedrift å håndtere HMS og prosjektstyring. Systemet er tilpasset din bransje og alle sjekklister, prosedyrer og skjema oppdateres fortløpende slik at du innfrir alle kravene til godt HMS arbeid.

VI TAR JOBBEN FOR DEG

Vi trenger mer informasjon før vi kan starte prosessen med å implementere et Internkontroll system. Vi vil kontakte deg for å gjennomgå situasjonen før du bestemmer deg for å bestille eller ikke. En konsultasjonen er helt GRATIS.

21 01 40 44

Kundesenter 08:30 – 14:00

Kontroll til fingerspissene

HMS-forskriften gjelder for all virksomhet som omfattes av bestemte lover som behandler ulike helse-, miljø- eller sikkerhetshensyn. Du kan gå ut fra at den gjelder for deres bedrift, så sant dere produserer, selger eller tilbyr varer og tjenester. Først og fremst er internkontroll arbeidsgiverens ansvar, men alle ansatte har både rettigheter og plikter i forbindelse med HMS-arbeidet

Bilder

Kontroll og dokumentasjon av alt utført arbeid med bildefunksjonen.

Avviksregistrering

Registrering av avvik i kombinasjon med bilder eller filopplastning sikrer gode avviks rutiner.

Arkiv

Ta vare på viktige dokumenter på et sted med et digitalt arkiv.se.

Filopplastning

Støtte for opplastning av de fleste filtyper for å sikre gode dokumentasjonskrav.

Sjekklister

Alle nødvendige sjekklister tilpasset din bedrift og din bransje

Prosedyrer

Alle nødvendige prosedyrer kan tilpasses bedriften i henhold til lovpålagte krav.

Skjema

Alle nødvendige skjema holdes oppdatert og kan enkelt brukes ved behov.

Prosjekt senter

Her kan du loggføre alt arbeidet bedriften gjøre. Spesielt nyttig i forhold til Sentralgodkjenning..

Hva skjer om internkontroll forskriftene ikke følges?

Det finnes tilsynsmyndigheter som kontrollerer at HMS-bestemmelsene følges. Disse kan regelmessig komme på besøk, både anmeldt og uanmeldt, gjerne om noen tipser dem om at ikke alt er i orden ved en bedrift. Tilsynet kan innebære stikkprøver, men det kan ende med en komplett gjennomgang av HMS-systemet om det skulle dukke opp noe som ikke stemmer.

Deretter settes det gjerne en frist for at manglene på den interne kontrollen kan rettes opp i. Om bedriften til fristen ikke har klart å etterkomme minimumskravet til internkontroll kan bøter komme på tale. Om alvorlige brudd avdekkes kan det også ende med politianmeldelse.

Dertil kommer også det som gjerne kalles for solidaritetsansvar. Lovverket forplikter nemlig kunder og leverandører å sjekke opp i om deres samarbeidspartnere har gode HMS-rutiner. Dette krever gjerne også dokumentasjon som de igjen kan forelegge om de skulle kontrolleres.

Når det kommer til forsikringspremien er det også verdt å legge merke til at dårlige rutiner for internkontroll kan brukes som et påskudd for å heve premien. Om manglene er graverende, eller om simpelthen dokumentasjonen er fraværende kan dette føre til alvorlige problemer om der trengs forsikringsoppgjør ved skadetilfeller.   Internkontrollforskriften er utgitt med veiledning og kommentarer. Der kan du se hvordan arbeidet bør legges opp for virksomheter som er små og lite risikoutsatt og hva som skal til der det er mange ansatte eller HMS-utfordringer.

Internkontroll systemet er et levende dokument som inneholder de overnevnte dokumentene og malene. Systemet er tilgjengelig i Word og PDF format. Lag deg gjerne en egen mappe på dataen, slik at du har alle Internkontroll-dokumenter lett tilgjengelige for kopiering og utskrift, etter at du har lastet dem ned.

VI TAR JOBBEN FOR DEG

Vi trenger mer informasjon før vi kan starte prosessen med å implementere et Internkontroll system. Vi vil kontakte deg for å gjennomgå situasjonen før du bestemmer deg for å bestille eller ikke. En konsultasjonen er helt GRATIS.

21 01 40 44

Kundesenter 08:30 – 14:00

Scroll to Top

Vi trenger informasjon!

vi er her for å bistå

Internkontroll System
Det kreves ytterligere informasjon for å sitte i gang en prosess om Internkontroll system. Vi kontakter deg for en gjennomgang før du bestemmer deg om du vil bestille eller ikke. Konsulent timen er helt GRATIS

Internkontroll og styringssystem