Kan avklarte forventninger redusere sykefraværet?

 møte uklare forventninger på jobb kan over tid øke risikoen for psykiske plager og muskel- og skjelettplager.

Kan avklarte forventninger redusere sykefraværet?
Kan avklarte forventninger redusere sykefraværet?

AVKLAR FORVENTNINGER: Det er viktig at leder har dialog med de ansatte for å identifisere eventuelle rollekonflikter. FOTO: Arbeidstilsynet

I bransjer der man jobber tett med mennesker, kan man ofte oppleve å møte ulike forventninger fra flere hold, og at kravene man møter ikke lar seg forene. Det har de hovedtillitsvalgte i Norsk Sykepleierforbund, Marthe Medby Røyne-Helgesen og Jana Hoffmann, erfart.

– Sykepleiere møter ofte ulike forventninger fra pasienter, pårørende og arbeidsgiver. Og ikke minst forventninger fra seg selv og egne faglige vurderinger. Det kan oppleves veldig krevende, sier Røyne-Helgesen.

– Det å oppleve uklare forventninger gjør at sykepleieren selv står i skvisen på hvilke oppgaver som skal prioriteres og på hvilket nivå, sier Hoffmann.

En følelse av å ikke strekke til

De får høre fra flere av deres medlemmer og kollegaer føler at de ikke strekker til.

– Mange erfarer at de aldri er bra nok og ikke svarer til noens forventninger. De kan oppleve at de går på akkord med seg selv og det man tenker er faglig forsvarlig, forteller Røyne-Helgesen.

Du møter hovedtillitsvalgte Jana Hoffmann og Marthe Medby Røyne-Helgesen i Norsk Sykepleierforbund i Arbeidstilsynets webinar: Hvorfor må ansatte vite hva som forventes av dem? den 14. mars.

Rollekonflikter er en stor risikofaktor for helseplager

Uklare forventninger kan over tid være belastende for den ansatte.

– Flere studier viser at rollekonflikter er en stor risikofaktor for både muskel- og skjelett- plager og psykiske plager. Over tid så vil denne type belastning kunne ha stor betydning for hver enkelt arbeidstaker. Det kan påvirke sykefravær og ha stor betydning for kvaliteten på tjenesten som leveres, sier Vegard Foldal, seniorrådgiver i Arbeidstilsynet.

Rollekonflikter handler ikke nødvendigvis om å ha få mye å gjøre. Det handler om at kravene vi møter er motstridene, enten det skyldes krav vi får fra andre eller fra egen samvittighet. Om vi ikke vet hvilke oppgaver som er viktigst, eller ikke ha tid eller utstyr til å løse oppgavene på en god måte, så gir det over tid en belastende arbeidssituasjon.

– Uklare forventinger på jobb er av og til ikke til å unngå i vårt yrke. Det er vanskelig å forene forventinger fra pasienter og pårørende med forventinger fra arbeidsgiver. Det er derimot viktig at man er bevisst på denne utfordringen og gjør avklaringer. Slik blir man som ansatt blir trygg på at man gjør en god jobb, og gjør de riktige prioriteringene i hverdagen, sier Røyne-Helgesen.

Leder har en viktig rolle i å avklare forventninger

Leder har ansvar for å sikre at arbeidsmiljøet er forsvarlig. Å identifisere situasjoner der ansatte opplever uklare forventninger, kan gjøre det enklere å finne tiltak.

– Det er viktig at leder har dialog med de ansatte om dette temaet og dermed kan identifisere eventuelle rollekonflikter ansatte står i. Hvis de ansatte har manglende ressurser til å utføre jobben man er satt til, og samtidig opplever motstridende krav, så må arbeidsgiver ta ansvar og gjøre noen tiltak slik at dette krysspresset minkes, sier Foldal.

Det kan være lurt å lage en oversikt over situasjoner der ansatte kan oppleve motstridene krav. Sammen kan leder og ansatt gjøre nødvendige avklaringer om for eksempel prioriteringer.

– Leder har en viktig rolle i å avklare forventninger. Det bør være et tema man tar opp jevnlig på personalmøter, utviklingssamtaler, men også som et tema i HMS-plan. Det er viktig at vi snakker om denne utfordringen slik at det er lettere å kjenne igjen i hverdagen, sier Røyne-Helgesen.

Lær mer om hvordan avklaringer påvirker arbeidsmiljøet

Både helse og produktivitet påvirkes av hvordan vi organiserer og planlegger arbeidet. Det gir en bedre arbeidssituasjon om ledelse og ansatte sammen avklarer hvilke oppgaver som skal prioriteres, og hva som er godt nok.

I Arbeidstilsynets webinar Hvorfor må ansatte vite hva som forventes av dem? kan du lære mer om hvordan avklarte forventninger kan øke lønnsomheten og redusere sykefraværet.

  • Når: 14. mars kl. 09.00–09.30
  • Hvor: arbeidstilsynet.no/webinar
  • Påmeldingsfrist: 13. mars kl. 14.00

Del innlegg

Din sikkerhet - Vårt ansvar

Oppnå essensiell kompetanse for å utføre omfattende og strukturert HMS-arbeid, i tråd med aktuelle krav. Hos oss står verdiskapning, sikkerhet og tillit sentralt, uavhengig av arbeidssted

Artikler

Eksklusive tilbud

Bedrifts telefoni

Diverse
Scroll to Top