, , ,

Sentral godkjenning av foretak på 1-2-3

Sentral godkjenning

Informasjon om sentral godkjenning.

Skal du starte byggeprosjekter eller andre typer arbeid som krever byggetillatelser? Da er det viktig å ha kjennskap til sentral godkjenning. Det kan høres skummelt ut, men det er egentlig en ganske enkel prosess og Norsk HMS senter kan bistå med hele prosessen. Her er alt du trenger å vite om sentral godkjenning.

Hva er sentral godkjenning? Sentral godkjenning er en godkjenningsordning for foretak som utfører byggearbeider og prosjekter. Ordningen sikrer at foretaket har nødvendig kompetanse og erfaring for å utføre oppdragene på en forsvarlig måte. Dette gjør at du som forbruker kan være trygg på at arbeidet som utføres oppfyller kravene til kvalitet og sikkerhet.

Hvordan søke om sentral godkjenning?

For å søke om sentral godkjenning må foretaket ha dokumentert kompetanse og erfaring innenfor fagområdet de ønsker å bli godkjent for. Det kan være alt fra byggeteknikk og planlegging til sikkerhet og miljø. Søknaden sendes til Direktoratet for byggekvalitet (DIBK), som vurderer søknaden og gir foretaket en godkjenning eller avslag. Norsk HMS senter gjør denne jobben for deg.

 

Sentral godkjenning

Hvorfor er sentral godkjenning viktig?

Å ha sentral godkjenning er viktig fordi det viser at foretaket har kompetanse og erfaring innenfor sitt fagområde. Det gir en trygghet for deg som forbruker, og det gir også en konkurransefordel for foretaket når de skal konkurrere om oppdrag.

Hva skjer hvis foretaket ikke har sentral godkjenning?

Hvis foretaket ikke har sentral godkjenning, kan de ikke utføre oppdrag som krever dette. Dette kan føre til at du som forbruker må velge et annet foretak som kan utføre oppdraget, eller at du risikerer å bruke et foretak som ikke har nødvendig kompetanse og erfaring.

For å oppsummere, sentral godkjenning er en godkjenningsordning som sikrer at foretakene som utfører byggearbeider og prosjekter har nødvendig kompetanse og erfaring. Å ha sentral godkjenning er viktig for å sikre kvalitet og sikkerhet i arbeidet som utføres. Hvis du skal utføre byggeprosjekter eller andre typer arbeid som krever byggetillatelser, er det viktig å ha kjennskap til sentral godkjenning og søke om dette i god tid. For mer informasjon klikk her.

HMS kurs på nett

 

Gjør det selv guide.

 

Første steg: Sjekk om du har behov for en sentral godkjenning

Før du starter søknadsprosessen, er det viktig å sjekke om din virksomhet trenger en sentral godkjenning. DiBK krever at visse typer virksomheter som utfører oppgaver innenfor bygge- og anleggsbransjen må ha en sentral godkjenning for å kunne utføre sitt arbeid. Disse virksomhetene kan finnes på DiBKs nettside.

Andre steg: Dokumenter din kompetanse og erfaring

For å søke om en sentral godkjenning må du dokumentere din virksomhets kompetanse og erfaring innenfor ditt fagområde. Dette gjøres gjennom å samle relevant dokumentasjon og erfaring. Det kan være utdanningsbevis, attester, sertifikater eller referanser fra tidligere prosjekter.

Tredje steg: Velg riktig kompetanseområde

DiBK har definert ulike kompetanseområder som en virksomhet kan søke om sentral godkjenning for. Det er viktig å velge det riktige kompetanseområdet for din virksomhet, basert på den type arbeid som utføres.

Fjerde steg: Fyll ut søknadsskjemaet

Når du har dokumentert din virksomhets kompetanse og erfaring, og har valgt riktig kompetanseområde, kan du fylle ut søknadsskjemaet på DiBKs nettside. Det er viktig å fylle ut skjemaet så nøyaktig og korrekt som mulig, og å legge ved all relevant dokumentasjon.

Femte steg: Behandling av søknaden

DiBK vil behandle søknaden og vurdere om virksomheten oppfyller kravene for en sentral godkjenning. Dersom søknaden godkjennes vil virksomheten motta en sentral godkjenning som viser at den har tilstrekkelig kompetanse og erfaring til å utføre oppgaver innenfor det godkjente området.

Norsk HMS senter gjør jobben for deg!

Dersom du er usikker på hvordan du skal gå frem for å søke om en sentral godkjenning, kan du få hjelp av Norsk HMS senter. Vi tilbyr tjenester hvor vi kan hjelpe deg med søknadsprosessen, og sikre at du oppfyller kravene til en sentral godkjenning. Med vår hjelp kan du være sikker på at din søknad blir behandlet på en riktig og effektiv måte. Ta kontakt med Norsk HMS senter for mer informasjon om deres tjenester.

Linker:

DiBk

Arbeidstilsynet

Sentral godkjenning

Del innlegg

Din sikkerhet - Vårt ansvar

Oppnå essensiell kompetanse for å utføre omfattende og strukturert HMS-arbeid, i tråd med aktuelle krav. Hos oss står verdiskapning, sikkerhet og tillit sentralt, uavhengig av arbeidssted

Artikler

Eksklusive tilbud

Bedrifts telefoni

Diverse
Scroll to Top