Sentral godkjenning

Sentral godkjenning

Sentral godkjenning er et kvalitetsstempel som viser at du har den nødvendige kompetansen.  Det er også en generell prekvalifisering av foretakets kvalifikasjoner iht. kravene i byggesaksforskriften.

Fra kun 3.490,-

5/5

Mer enn 5000 bedrifter har vist tillit til Norsk HMS Senter.

Vi samarbeider med individer, team og bedrifter for å lære, utvikle strategier og prosesser som kan forbedre HMS-sikkerheten og arbeidskulturen på en kreativ og interessant måte, og gjøre det sikrere. Her er noen av våre samarbeidspartnere og kunder.

Norsk HMS senter

Erklære ansvarsrett

Sentral godkjenning er en frivillig ordning som vurderer foretakenes kvalifikasjoner i henhold til kravene i byggesaks forskriften og gir godkjenning for ansvarsrett innen bygg- og anleggsbransjen. Alle foretak som utfører søknads pliktig arbeid må erklære ansvarsrett i byggeprosjekter.

Tidligere kunne man søke om lokal godkjenning som et alternativ til å være sentralt godkjent, men nå må man erklære ansvarsrett. Kommunene skal i større grad gjennomføre tilsyn for å kontrollere at foretakene som erklærer ansvarsrett, oppfyller kravene i plan- og bygningsloven. Vi tror derfor at sjansen for å bli kontrollert er større for foretak som ikke har sentral godkjenning.

Sentral godkjenning

Sentral godkjenning er en omfattende vurdering av en bedrifts kvalifikasjoner i forhold til kravene i byggesaksforskriften (SAK10). Dette gir godkjenning for ansvarsrett innenfor bygg- og anleggsbransjen. Ethvert foretak som utfører arbeid som krever søknad, må erklære ansvarsrett i byggeprosjekter.

Fra kun 3.490,-

Sentral godkjenning

Bistand til søknad om sentral godkjenning omfatter bl.a. følgende arbeid:

Foretakets organisasjon

Foretakets organisasjon og totale kompetanse vil bli evaluert, og all nødvendig informasjon må kunne bli dokumentert.

Godkjenningsområder

Muligheten for foretaket å oppnå godkjenning innenfor ulike godkjennings områder og tiltaks klasser.

Prosjekter

Antall prosjekter som kreves for å oppnå godkjenning i ønskede godkjennings områder og tiltaks klasser, avhenger av foretakets kompetanse. Vanligvis kreves det minimum fire prosjekter.

Referanseprosjekter

Vi vil evaluere de referanseprosjektene som er sendt inn, og sørge for at de er tilstrekkelig beskrevet og at alle nødvendige opplysninger kan dokumenteres.

Revisjonserklæring

Vi kontrollerer at informasjon om kvalitetssikringssystemet og revisjons uttalelse er tilgjengelig, og om nødvendig hjelpe til med å utarbeide revisjons uttalelsen.

Informasjon

Søknaden fylles ut i riktige skjemaer og blanketter, og deretter sendes til Direktoratet for bygg kvalitet. Det anbefales å benytte Bygg-Søk sentral godkjenning ved innsending.

Mer enn et merke

Sentral godkjenning er et kvalitetsstempel som viser at du har den nødvendige kompetansen.  Det er også en generell prekvalifisering av foretakets kvalifikasjoner iht. kravene i byggesaksforskriften.

LURER DU PÅ NOE?

Lurer du på noe om sentral godkjenning? Her finner du svar på generelle spørsmål om ordningen.

Søknaden krever dokumentasjon av utdanning, referanseprosjekter og en organisasjonsplan. Det er også påkrevd å dokumentere at faglig ledelse er fast ansatt i foretaket. I tillegg må en elektronisk bekreftelse gis om at foretaket har kvalitetssikringsrutiner for å oppfylle kravene i plan- og bygningslovgivningen og internkontrollforskriftens krav til helse, miljø og sikkerhet.

Her kan du kan lese nærmere om hva du trenger til søknaden.

Søknaden krever dokumentasjon av utdanning, referanseprosjekter og en organisasjonsplan. Det er også påkrevd å dokumentere at faglig ledelse er fast ansatt i foretaket. I tillegg må en elektronisk bekreftelse gis om at foretaket har kvalitetssikringsrutiner for å oppfylle kravene i plan- og bygningslovgivningen og internkontrollforskriftens krav til helse, miljø og sikkerhet.

Her kan du kan lese nærmere om hva du trenger til søknaden.

Sentral godkjenning gis for 3 år av gangen.

Minstekravet til utdanningsnivå er utdanning på fag-/svennebrevnivå eller tilsvarende. Dette gjelder også i de tilfellene hvor søknaden vurderes i henhold til overgangsbestemmelsen. Det er også mulig å ta fag- og svenneprøve uten læreforhold og skole gjennom praksiskandidatordningen. Ta kontakt med fylkeskommunen din for mer informasjon om dette.

Det er nødvendig å dokumentere utdanningen på en detaljert måte, slik at man kan vurdere hvordan den tilsvarer norsk utdanning. Du må sende inn en kopi av det originale dokumentet og en oversettelse til norsk, dansk eller svensk. Dokumentasjonen må vise sammensetningen av fag, nivået og varigheten på utdanningen.

Her kan du lese mer om godkjenning av utenlandsk utdanning.

Den sentrale godkjenningen følger organisasjonsnummeret til foretaket. Hvis det opprettes et nytt organisasjonsnummer, må det sendes inn en ny søknad for godkjenning. Hvis to eller flere foretak slås sammen, vil det nye foretakets samlede erfaring og kompetanse bli vurdert for å bestemme hvilke godkjenningsområder som er aktuelle. Hvis det overtagende foretaket fortsetter sin tidligere aktivitet innenfor gjeldende godkjenningsområder, er det ikke nødvendig å søke om ny godkjenning. Hvis foretaket utvider sin aktivitet på grunn av tilførte ressurser og ny kompetanse, kan det søkes om endring for ønskede godkjenningsområder. Foretak med sentral godkjenning er pålagt å rapportere til Direktoratet for byggkvalitet om endringer i organisasjonsform og faglige kompetanse.

Det er ikke tillatt for et datterselskap med eget organisasjonsnummer å benytte morselskapets sentrale godkjenning. Datterselskapet må søke om sin egen sentrale godkjenning innenfor sitt virkeområde, basert på den erfaringen og kompetansen som finnes i datterselskapet.

Hvis det blir opprettet et nytt organisasjonsnummer, er det nødvendig å sende inn en ny søknad. Ta kontakt med Kundeservice hvis du trenger hjelp.

Det er ikke tillatt for offentlige oppdragsgivere å kreve at foretak som deltar i bygge- og anleggsprosjekter må ha sentral godkjenning. Imidlertid kan offentlige oppdragsgivere inkludere krav som tilsvarer kravene for sentral godkjenning i konkurransegrunnlaget. Det er ikke tillatt å kreve at foretaket faktisk har eller skaffer seg sentral godkjenning.

Referanseprosjektene skal inkludere:

  • en detaljert beskrivelse av foretakets arbeidsoppgaver og roller i prosjektene
  • en beskrivelse av bygget eller tiltaket, inkludert størrelse, antall etasjer og så videre
  • dato for ferdigstillelse
  • sporbarhet, for eksempel kommunens saksnummer eller gårds- og bruksnummer

For å vurdere relevansen til referanseprosjektene i forhold til godkjenningsområdets faglige innhold, kreves grundige beskrivelser av prosjektene.

Et eksempel på en beskrivelse av et referanseprosjekt for utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1 kan være:

Foretaket var ansvarlig for byggingen av en ny enebolig på 260 kvadratmeter i 1,5 etasje. Vi utførte alt av innvendig og utvendig tømrer arbeid, inkludert bjelkelag, innvendige og utvendige vegger, og montering av takstoler. Vi støpte selv ringmur og plate på mark.

Referanseprosjektene skal inkludere:

  • en detaljert beskrivelse av foretakets arbeidsoppgaver og roller i prosjektene
  • en beskrivelse av bygget eller tiltaket, inkludert størrelse, antall etasjer og så videre
  • dato for ferdigstillelse
  • sporbarhet, for eksempel kommunens saksnummer eller gårds- og bruksnummer

For å vurdere relevansen til referanseprosjektene i forhold til godkjenningsområdets faglige innhold, kreves grundige beskrivelser av prosjektene.

Et eksempel på en beskrivelse av et referanseprosjekt for utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1 kan være:

Foretaket var ansvarlig for byggingen av en ny enebolig på 260 kvadratmeter i 1,5 etasje. Vi utførte alt av innvendig og utvendig tømrer arbeid, inkludert bjelkelag, innvendige og utvendige vegger, og montering av takstoler. Vi støpte selv ringmur og plate på mark.

Ja, det er mulig å dokumentere faglig kompetanse gjennom praksis som den faglige lederen har opparbeidet i tidligere arbeidsforhold, forutsatt at praksisen er relevant og bygger på det utdanningsnivået som kreves.

Ja, et foretak med sentral godkjenning har en plikt til å informere Direktoratet for byggekvalitet om eventuelle endringer som kan ha innvirkning på godkjenningen, herunder endringer i den faglige ledelsen.

Ja. Sentral godkjenning er en valgfri ordning som viser foretakets seriøsitet og faglige dyktighet. Det er ikke et krav å ha sentral godkjenning for å kunne erklære ansvarsrett i kommunen. Kommunen skal ta hensyn til om foretaket har sentral godkjenning når de velger hvilke foretak de skal føre tilsyn med og prioritere.

Prosedyren for å søke endring eller fornyelse av godkjenning er den samme som ved første gangs søknad om sentral godkjenning. Du må dokumentere utdanning, referanseprosjekter og organisasjonsplan, samt bekrefte at foretaket har kvalitetssikringsrutiner for å oppfylle plan- og bygningslovgivningen og internkontrollforskriftens krav til helse, miljø og sikkerhet. Det er også nødvendig å dokumentere at faglig ledelse er fast ansatt i foretaket. Kontakt oss gjerne så kan vi hjelpe deg gjennom prosessen.

For fornyelse av godkjenning innen samme område, er det tilstrekkelig å vise til minst ett oppdatert referanseprosjekt. Men dersom søknaden omfatter nye godkjenningsområder, må du dokumentere at kravet til praksislengde er oppfylt for de nye områdene.

Du må sende søknad om fornyelse av sentral godkjenning senest to måneder før godkjenningsperioden utløper.

Hvis du vil utvide din godkjenning, må du sende en endringssøknad. Selv om du sender en søknad om endring midt i godkjenningsperioden, vil ikke tidsperioden for når det skal søkes om fornyelse endres. Du kan søke om endring frem til det er seks måneder igjen av godkjenningsperioden.

Hvis et foretak benytter merket for sentral godkjenning uten å inneha godkjenning kan det bli ilagt gebyr

 

Hvis foretaket ikke oppfyller formalkravene, kan du likevel søke kommunen om å erklære ansvar hvis arbeidet som skal utføres er innenfor tiltaksklasse 1. Du kan lese mer om dette i byggesaksforskriften § 11-4 sjette ledd.

Sentral godkjenning

Sentral godkjenning er en omfattende vurdering av en bedrifts kvalifikasjoner i forhold til kravene i byggesaksforskriften (SAK10). Dette gir godkjenning for ansvarsrett innenfor bygg- og anleggsbransjen. Ethvert foretak som utfører arbeid som krever søknad, må erklære ansvarsrett i byggeprosjekter.

Fra kun 3.490,-

Sentral godkjenning

VI ER HER FOR Å BISTÅ

Det kreves ytterligere informasjon for å sitte i gang en prosess om Sentral godkjenning. Vi kontakter deg pr E-post for en gjennomgang før du bestemmer deg om du vil bestille eller ikke. Konsulent timen er helt GRATIS

21 01 40 44

Kundesenter 09:00 – 15:00

Scroll to Top

Vi trenger informasjon!

vi er her for å bistå

Sentral godkjenning
Vi trenger mer informasjon for å starte prosessen med Sentral godkjenning. Vi vil kontakte deg per e-post for å gjennomgå informasjonen før du tar en beslutning om du vil bestille eller ikke. Konsultasjonen er helt GRATIS.

Sentral godkjenning