, , , , ,

Sikkerhetsdatablad!

Vi har laget en grundig guide om sikkerhetsdatablad som vil gi deg all informasjonen du trenger for å forstå hva et sikkerhetsdatablad er og hvordan det brukes.

Hva er et sikkerhetsdatablad?

Et sikkerhetsdatablad er et dokument som inneholder informasjon om farlige kjemikalier. Det gir detaljert informasjon om hvordan du skal håndtere og bruke kjemikalier på en trygg måte. Dette dokumentet er svært viktig for både helse og sikkerhet på arbeidsplassen, og det er også et viktig dokument for å oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven.

Hvorfor trenger du et sikkerhetsdatablad?

Det er viktig å ha tilgang til sikkerhetsdatabladet fordi det gir deg informasjon om hva slags kjemikalier du bruker, hvordan du skal håndtere dem og hva du skal gjøre hvis noe går galt. Det kan også hjelpe deg med å oppdage potensielle farer knyttet til kjemikalier, og hvordan du kan redusere risikoen for skade eller sykdom på arbeidsplassen.

Hva inneholder et sikkerhetsdatablad?

Et sikkerhetsdatablad vil normalt inneholde følgende informasjon:

 • Identifikasjon av stoffet eller blandingen
 • Farlige egenskaper
 • Sammensetning/informasjon om ingredienser
 • Førstehjelpstiltak
 • Brannslokkings tiltak
 • Tiltak ved utilsiktet utslipp
 • Håndtering og lagring
 • Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr
 • Fysiske og kjemiske egenskaper
 • Stabilitet og reaktivitet
 • Toksikologisk informasjon
 • Økologisk informasjon
 • Avfallshåndtering
 • Transportinformasjon
 • Regulatoriske opplysninger

Hvordan skal et sikkerhetsdatablad brukes?

Det er viktig å lese gjennom sikkerhetsdatabladet før du bruker et kjemikalie. Sikkerhetsdatabladet vil gi deg informasjon om hva slags beskyttelsesutstyr du bør bruke, hvordan du skal håndtere og oppbevare kjemikalier, og hva du skal gjøre hvis noe går galt.

Oppsummering

Et sikkerhetsdatablad er et viktig dokument for å oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven, og det gir detaljert informasjon om hvordan du skal håndtere og bruke kjemikalier på en trygg måte. Det er viktig å ha tilgang til sikkerhetsdatabladet fordi det kan hjelpe deg med å oppdage potensielle farer knyttet til kjemikalier, og hvordan du kan redusere risikoen for skade eller sykdom på arbeidsplassen.

Vi håper denne guiden har gitt deg en bedre forståelse av hva et sikkerhetsdatablad er og hvorfor det er så viktig. Hvis du trenger mer informasjon eller har spørsmål, ta kontakt med oss så hjelper vi deg gjerne.

Del innlegg

Din sikkerhet - Vårt ansvar

Oppnå essensiell kompetanse for å utføre omfattende og strukturert HMS-arbeid, i tråd med aktuelle krav. Hos oss står verdiskapning, sikkerhet og tillit sentralt, uavhengig av arbeidssted

Artikler

Eksklusive tilbud

Bedrifts telefoni

Diverse
Scroll to Top