, , , , ,

Viktige Endringer i Arbeidsmiljøloven: Nye Krav til Verneombud og Arbeidsmiljøutvalg

Innledning

Fra 1. januar 2024 trer flere sentrale endringer i Norges arbeidsmiljøloven i kraft. Disse endringene, vedtatt av Stortinget, er en del av regjeringens kontinuerlige arbeid med å fremme et trygt og seriøst arbeidsliv. Her er en gjennomgang av de viktigste endringene og hvordan de vil påvirke din virksomhet.

Nye Definisjoner av Arbeidstaker

En viktig endring er presiseringen av hva som defineres som en «arbeidstaker» i arbeidsmiljøloven. Denne endringen gjør det lettere å skille mellom arbeidstakere og oppdragstakere, en avgjørende faktor ettersom arbeidsmiljøloven kun sikrer rettigheter i et arbeidsgiver-arbeidstakerforhold.

Fra 1. januar 2024 vil det skje viktige endringer i arbeidsmiljøloven som vil påvirke norske arbeidsplasser. Hovedregelen vil nå være at alle arbeidsplasser skal ha et verneombud. Tidligere kunne virksomheter med færre enn ti arbeidstakere avtale en annen ordning, men denne grensen er nå senket til fem arbeidstakere. Dette betyr at rundt 35 000 flere virksomheter vil trenge å innføre verneombud.

Verneombudets rolle utvides også til å omfatte innleide arbeidstakere og selvstendige oppdragstakere som har nær tilknytning til virksomheten, samt oppgaver relatert til det psykososiale arbeidsmiljøet.

Arbeidsgivere er ansvarlige for å sikre at verneombudet får nødvendig opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, med et minimum på 40 timer.

I tillegg til endringer knyttet til verneombud, vil det fra 2024 være nye regler om arbeidsmiljøutvalg (AMU). Virksomheter med minst 30 ansatte må opprette et arbeidsmiljøutvalg, en nedgang fra tidligere krav om 50 ansatte. Disse utvalgene skal arbeide for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø og delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet.

For mer informasjon og detaljer om disse endringene, se vår FAQ om regelverksendringene. Lær mer om hvordan du kan forberede din virksomhet på disse endringene ved å delta på våre verneombudskurs og kurs om arbeidsmiljøutvalg.

Nyttige Ressurser for Videre Lesing

For ytterligere informasjon og ressurser relatert til HMS og arbeidsmiljø, anbefaler vi å besøke Arbeidstilsynets nettsted: Arbeidstilsynet. Her finner du detaljert og oppdatert informasjon om lover, forskrifter og veiledninger som er essensielle for enhver bedrift som ønsker å opprettholde høy standard i sitt HMS-arbeid.

Del innlegg

Din sikkerhet - Vårt ansvar

Oppnå essensiell kompetanse for å utføre omfattende og strukturert HMS-arbeid, i tråd med aktuelle krav. Hos oss står verdiskapning, sikkerhet og tillit sentralt, uavhengig av arbeidssted

Artikler

Eksklusive tilbud

Bedrifts telefoni

Diverse
Scroll to Top