5/5

HMS KURS FOR VERNEOMBUD OG ARBEIDSMILJØUTVALG

HMS-Kurs for verneombud på nett gir verneombud og medlemmer av Arbeidsmiljøutvalget (AMU) opplæringen som er nødvendig for at de skal kunne utføre sine verv på en forsvarlig måte.

Kun Kr 899,-

Mer enn 5000 bedrifter har vist tillit til Norsk HMS Senter.

Vi samarbeider med individer, team og bedrifter for å lære, utvikle strategier og prosesser som kan forbedre HMS-sikkerheten og arbeidskulturen på en kreativ og interessant måte, og gjøre det sikrere. Her er noen av våre samarbeidspartnere og kunder.

Daglig leder, verneombud

Norsk HMS senter

Arbeidsmiljøloven § 5-6

HMS-Kurs for verneombud på nett gir verneombud og medlemmer av Arbeidsmiljøutvalget (AMU) opplæringen som er nødvendig for at de skal kunne utføre sine verv på en forsvarlig måte. Det gir kunnskap om gjeldende lover og regelverk og hvordan man kan vurdere aspekter ved helse, miljø og sikkerhet på egen arbeidsplass. Videre gir det innsikt i rollefordeling og hvordan å gå fram for å utøve sin rolle som verneombud, for eksempel i møte med problematiske forhold.

Verneombudet har i følge arbeidsmiljøloven § 6-5 krav på opplæring i HMS, og det er arbeidsgiver som både skal sørge for å tilrettelegge for dette og dekke kostnadene.

Normalt sett kreves det at verneombuds kurs skal være på minst 40 timer, men i spesielle tilfeller kan partene i en virksomhet avtale kortere opplæringstid. Vår nettbaserte opplæring er et alternativ til det standard 40-timers HMS-kurset for verneombud. Vi har fokusert på å presentere innholdet på en mest mulig effektiv måte! På kort tid gir kurset den nødvendige kompetansen for å forstå hva HMS-arbeid er, hvorfor det er viktig og hvordan man kan arbeide for å ivareta det.

5/5

Godkjent HMS kurs for verneombud og arbeidsmiljøutvalg.

Kurset er basert på e-læring og er en av de mest effektive, informative og kostnadseffektive plattformen for gjennomførelse av godkjent og kvalitets sikret verneombudskurs. Kurset gjennomføres på 2-3 timer. Kursbevis blir utsendt når kurset er bestått

Kun 899,-

Verneombud - vo

HMS

Nettbasert HMS kurs for verneombud og arbeidsmiljøutvalg

Krav: Kurset krever ingen forkunnskaper eller innkjøp av kurs materialer.

Målgruppe: Kurset gir en introduksjon til din rolle som verneombud, inkludert regelverket, oppgavene til verneombudet og hva som menes med systematisk HMS. Fokuset ligger på å bli kjent med lovverket og forskriftene som du som verneombud skal bruke.

Registrer bruker og start kurset

Det er raskt og enkelt å kjøpe tilgang til HMS-kurset. Trykk på ”Kjøp kurset” og fyll ut skjema med informasjon om deg og ditt firma, så kan du starte kurset.

Ta Kunnskapsprøven

Når du har fullført alle leksjonene gjennomfører du en kunnskapsprøve. Du svarer ved å velge ett blant flere svarsalternativer.

Kursbevis

Når kunnskapstesten er fullført vil du motta kursbeviset på e-post. Kursbeviset ligger tilgjengelig i 12 måneder på "din side". Kursbeviset er gyldig bekreftelse på at du har gjennomført HMS kurs for daglig leder.

Nettbasert HMS kurs for verneombud og arbeidsmiljøutvalg

Krav

Kurset krever ingen forkunnskaper eller innkjøp av kurs materialer.

Målgruppe

Kurset gir en introduksjon til din rolle som verneombud, inkludert regelverket, oppgavene til verneombudet og hva som menes med systematisk HMS. Fokuset ligger på å bli kjent med lovverket og forskriftene som du som verneombud skal bruke.

Bestått garanti

Vi ønsker å legge til rette for at du skal lykkes, og derfor tilbyr vi bestått garanti på kurset vårt. Vi har utviklet en tydelig og oversiktlig presentasjon som gjør det enkelt å tilegne seg den nye kunnskapen og informasjonen. I tillegg har du full tilgang til kurset i tolv måneder etter bestilling. Dette betyr at du kan gjenta hele kurset eller enkeltmoduler etter behov.

Kun 899,-

5/5

Godkjent HMS kurs for daglig leder og arbeidsledere

Kurset er basert på e-læring og er en av de mest effektive, informative og kostnadseffektive plattformen for gjennomførelse av godkjent og kvalitetssikret verneombudskurs. Kurset gjennomføres på 2-3 timer. Kursbevis blir utsendt når kurset er bestått.

uten navn

VI ER HER FOR Å BISTÅ

Vi samarbeider med enkeltpersoner, team og bedrifter for å lære, utvikle strategier og prosesser som kan forbedre HMS-sikkerheten og arbeidskulturen på en interessant og lærerik måte, og som samtidig fremmer kreativitet. Vi ønsker å bidra til å skape en HMS-kultur som er tryggere og mer positiv. Trenger du hjelp, er vi alltid tilgjengelige for å bistå.

21 01 40 44

Kundesenter 09:00 – 15:00

Scroll to Top